Code HTML trong này có font chữ và kiểu dáng khác với những nội dung Wikidot khác bên ngoài, và không sử dụng được một vài tính năng Wikidot.