Mã vật thể: SCP-3125

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-3125 được lưu giữ bên trong Đơn vị Quản thúc Nhận thức độc 3125 tại tầng một của Điểm 41. Đơn vị quản thúc này là một phòng phỏng lập phương 10m x 15m x 3m được che phủ trong lớp chì, tấm chắn cách âm và ngoại cảm. Truy cập thông qua một hệ thống phòng đệm tại đoạn cuối đơn vị quản thúc. Hệ thống phòng đệm này được lập trình để chỉ cho phép một người vào đơn vị quản thúc tại thời điểm, và duy trì khóa cho đến khi người này thoát ra trước khi cho phép người khác vào.

Dưới mọi trường hợp có thể bất kỳ thông tin nhất quán nào cũng được phép rời khỏi đơn vị quản thúc. Điều này bao gồm ghi chú văn bản và ghi chú điện tử, hình ảnh, ghi lại âm thanh và video, báo hiệu, tín hiệu điện từ và tín hiệu tiền tố-cơ bản và phát xạ psi. Trong chu trình thoát ra, một hệ thống thanh lọc được gắn vào phòng đệm xóa sạch ký ức người ở trong bằng cách làm ngập phòng đệm với khí thuốc lú trong ba phút.

Một nhân viên cao cấp của Phân khu Phản Lan truyền Nhận thức phải kiểm tra SCP-3125 mỗi sáu tuần (42 ngày).

KẾT THÚC TỆP TIN

 
7 8 9
4 5 6
1 2 3
CLR 0 GO

Mã vật thể: SCP-3125

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Phải thiết lập các giao thức quản thúc nghịch đảo, và hiện diện ở mọi nơi trong thực tại, ngoại trừ những nơi cụ thể đã được thanh lọc khỏi sự ảnh hưởng của nó. Nội địa của Đơn vị Quản thúc Nhận thức độc thuộc Điểm 41, nơi lưu giữ tài liệu này, là địa điểm duy nhất trên thế giới được biết đã thanh lọc thành công theo cách này. Đơn vị quản thúc này là một phòng phỏng lập phương 10m x 15m x 3m được che phủ trong lớp chì, tấm chắn cách âm và ngoại cảm. Truy cập thông qua một hệ thống phòng đệm kín khí tại đoạn cuối đơn vị quản thúc. Hệ thống phòng đệm này được lập trình để chỉ cho phép một người vào đơn vị quản thúc, và duy trì khóa cho đến khi người này thoát ra trước khi cho phép người khác vào.

Bất kể mọi trường hợp, mọi thông tin liên quan đều không được phép rời khỏi đơn vị quản thúc. Điều này bao gồm ghi chú văn bản và ghi chú điện tử, hình ảnh, ghi âm và video, tín hiệu điện từ và tín hiệu tiền tố-cơ bản và psi phát xạ. Trong trường hợp vi phạm, một hệ thống thanh lọc được gắn vào phòng đệm sẽ xóa sạch ký ức người ở trong bằng cách bơm đầy căn phòng với thuốc lú dạng khí suốt ba phút.

Một thư mục SCP thay thế phải được duy trì trong cơ sở dữ liệu chính của Tổ Chức, chỉ cung cấp chi tiết kỹ thuật của đơn vị quản thúc, điều khoản cho nhân viên của phân khu phản truyền nhận thức cấp cao, và không có mô tả vật thể.

Mô tả: SCP-3125 là một nhận thức chuyển hóa dị thường phức tạp khổng lồ và cực kỳ thù địch (xem đầy đủ địa hình học phân dạng chiều không gian- Θ', tệp đính kèm 13), bắt nguồn từ một thực tại khác với của chúng ta và hiện đang giao nhau với thực tại này.

SCP-3125 thích nghi để tồn tại được trong một môi trường sinh thái trừu tượng bạo lực và thù địch hơn nhiều so với thực tại của chính chúng ta. (Ở đây, "chính chúng ta" ám chỉ đến con người đứng đầu vũ trụ; tập hợp tất cả khái niệm mà con người có hoặc mặt sinh học có khả năng có.) Bởi vì con người chưa từng tiếp xúc với các khái niệm công kích trong tự nhiên như SCP-3125, tâm trí con người không tiến hóa các cơ chế bảo vệ thích nghi chống lại nó. Cá nhân chiếm hữu SCP-3125 trở nên không thể tìm thấy thú vui trong các khái niệm "thông thường", và thay thế toàn bộ mục đích, lệ thuộc thể xác vào việc phục vụ và phổ biến về khái niệm cốt lõi của SCP-3125. Ngoài ra, mặc dù không trải qua các thay đổi thân thể rõ rệt bên ngoài, họ không thể được nhận biết bởi người khác như là con người nữa.

SCP-3125 vẫn chưa hoàn toàn hiện diện trong thực tại của chúng ta. Cho đến khi nó xuất hiện, liên kết tự nhiên mức độ cao của hệ thống trao đổi tri thức con người dự đoán nó sẽ không mất quá mười hai giờ, có thể chỉ khoảng bốn giờ, để hoàn thiện, chế ngự và thay thế toàn bộ suy nghĩ của con người. Tại thời điểm này, "nhân tính" như một khái niệm trừu tượng hóa, theo với tất cả trừu tượng kèm theo như "văn minh", "văn hóa", "xã hội", "cộng đồng" và "gia đình" sẽ không còn tồn tại. Tổ Chức chỉ định cho một tình huống Viễn cảnh Cấp-MK kết-thúc-của-thế-giới.

Tổ Chức có nhiều phương pháp kỹ thuật chứng minh để kìm hãm sự truyền bá của tư tưởng công kích phức tạp, nhưng tất cả chúng đều tỏ ra không thể thực hiện được trong thực tiễn bởi lớp phản ứng/giới hạn bảo vệ tự động của SCP-3125. Ghép các bức tranh tưởng tượng trong đầu về SCP-3125 và nhận thức hình dạng thật của nó khiến SCP-3125 nhận thức lại được người quan sát. Sau đó nó tấn công người quan sát, giết chết họ. Cơ chế của cuộc tấn công là không rõ, nhưng dường như có ít nhất một phần theo vật lý. "Người ngoài cuộc tưởng tượng", cá nhân có ý nghĩ và quan niệm giống với người quan sát, cũng bị tấn công. Điều này luôn luôn bao gồm toàn bộ nhóm nghiên cứu mở rộng của người quan sát, và thường là gia đình gần của họ (cha mẹ và con cái).

Cuộc tấn công có tác dụng thực trong việc xóa bỏ mọi kiến thức cả về SCP-3125 và cuộc tấn công của nó khỏi thế giới. Hiệu ứng "tê liệt" thông tin này thực hiện chức năng tương tự như nước bọt gây tê của vết muỗi đốt, cho phép SCP-3125 tránh bị nhận ra trước khi nó hiện thân hoàn toàn.

Nhân sự Tổ Chức đã khám phá ra họ có thể thoát khỏi cuộc tấn công của nó bằng việc nhanh chóng sử dụng thuốc lú để xóa kiến thức của họ về SCP-3125.

Trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa, kết quả thực là nội địa bên trong đơn vị quản thúc được bảo vệ là nơi duy nhất an toàn để quan sát, ghi lại hoặc thậm chí công nhận sự tồn tại của SCP-3125. Bên ngoài đơn vị này, một mô tả chính xác viết về SCP-3125 sẽ tạo thành một nhận thức độc chết người.

SCP-3125 có thể bị vô hiệu hóa một cách hiệu quả bằng cách sử dụng một cỗ máy được đề xuất gần đây bởi Ts. Bartholomew Hughes gọi là một máy khuyếch đại hằng thực (xem giản đồ, tệp đính kèm 129). Tuy nhiên, vì nó đòi hỏi một nguồn vật liệu khủng khiếp, cỗ máy này không thể được chế tạo nếu không có người chế tạo của nó hiểu tại sao nó lại được chế tạo, điều này yêu cầu cần phải hiểu về SCP-3125, điều này sẽ gây nguy hiểm cho dự án.

Không phương thức vô hiệu SCP-3125 nào mà chỉ sử dụng những tài nguyên kể trên được biết đến.

Lịch sử: Do cơ chế phòng thủ đã được mô tả, lịch sử quan sát SCP-3125 gần như bị mất hoàn toàn. Cụ thể, không rõ chính xác làm thế nào đơn vị quản thúc này được xây dựng và bằng cách nào những thủ tục quản thúc nêu trên được thiết lập.

Nhiều dữ liệu đã được dồn về đơn vị quản thúc này trong suốt các chuyến kiểm tra liên tiếp của các nhà nghiên cứu của Tổ Chức. Dữ liệu này được đưa từ bên ngoài với hi vọng sẽ trở nên hữu ích và được để lại đây theo thủ tục quản thúc. Ngoài mục cơ sở dữ liệu này, người đọc sẽ tìm thấy nhiều bản sao điện tử của cơ sở dữ liệu của Tổ Chức, bộ dữ liệu học thuật của tất cả các loại và tài liệu tin tức chung rộng rãi.

Như dự kiến, phần lớn của dữ liệu này không thích hợp với chủ đề quản thúc SCP-3125. Tuy nhiên, sự tương quan và phân tích của người truy cập liên tiếp đã cho phép các sự kiện sau xuất hiện:

  1. Mặc dù SCP-3125 chưa hoàn toàn hiện diện trong thực tại của chúng ta, các hiệu ứng của nó gián tiếp tác động/tiền chấn (ví dụ, SCP-███, SCP-████, SCP-██▓█ và SCP+█████) dễ dàng bị phát hiện bởi bất kỳ dự án nghiên cứu có trang bị lan truyền nhận thức tốt.

  2. Nghiên cứu lan truyền nhận thức, ngày nay, đã là một ngành nghiên cứu khoa học bị thu hẹp rất nhiều so với khi nó còn ở đỉnh cao. Vào giữa năm 2008 đã tồn tại hơn 400 cơ quan nghiên cứu có khả năng phát hiện ra SCP-3125, bao gồm các cơ quan chính phủ, chi nhánh quân sự, tập đoàn tư nhân, dự án nghiên cứu độc lập, dự án nghiên cứu đại học và nhóm nghiệp dư trứ danh. Nhiều trong số đó là các TLĐLT hoặc các bộ phận nội bộ trong TLĐLT. Không còn nhóm nào trong số này còn tồn tại, ngoại trừ Phân khu Phản Lan truyền Nhận thức của Tổ Chức.

  3. Hầu như không ai trên thế giới có ý thức nhận thấy sự suy tàn này, và những lời giải thích cho sự biến mất của những nhóm này đã không thể lường trước.

Suy luận đơn giản cho rằng những nhóm này cuối cùng đã phát hiện ra SCP-3125 và bị chết dần bởi nó, và trên thực tế, đây là số phận không thể tránh được của tất cả nghiên cứu lan truyền nhận thức tùy ý.

Sự bền bỉ của Phân khu Phản Lan truyền nhận thức được quy cho đào tạo chuyên gia của nó và sẵn sàng tiếp cận với dược phẩm thuốc lú xác thực. Mặc dù vậy, Phân khu cũng đã bị thu hẹp trong những năm gần đây, từ một báo cáo nhân viên là hơn 4,000 người vào năm 2012, đến tháng Chín năm 2015 chỉ còn lại 125. Con số này đang trên đà tuột dốc cho tới cuối năm 2015 dự đoán sẽ xuống 0. Kết thúc cùng thời gian, sự hiện diện trên toàn thế giới của Phân khu cũng bị thu hẹp tương tự, từ một mạng lưới các Điểm và các tiền đồn nhỏ hơn ở mọi châu lục đến Điểm duy nhất này, Điểm 41. Đặc biệt, trụ sở Phân khu tại Điểm 167 hiện đang thiếu trong tập hợp bộ nhớ của Phân khu và được cho là bị vô hiệu bởi phản ứng che giấu của SCP-3125.

+ Phụ lục

+ Phụ lục 2

KẾT THÚC TỆP TIN